0907 980 436
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
info@zajoreality.sk

PREDAJ | Pozemok ako investícia – Skalka na Váhom, k.ú. Újazd

Skalka nad Váhom, Slovensko

Popis nehnuteľnosti

PREDAJ | Pozemok ako investícia – Skalka na Váhom, k.ú. Újazd

Spoločnosť ZAJO Reality vám vo výhradnom zastúpení ponúka pozemky vhodné na uloženie voľných peňazí, čiže na investíciu. Predmetom predaja sú parcely: 337, 647, 762 a 767 k.ú. Újazd. Pozemky sú vedené ako orné pôdy a trvalý trávny porast v extraviláne obce Skalka nad Váhom, prístup k nim je poľnou cestou, kde nevedú žiadne inžinierske siete. Pozemky aktuálne nie je možné použiť na výstavbu ale nachádzajú sa v blízkosti zastavaných území a preto je predpoklad, že časom bude na pozemkoch možná výstavba.

Parcela č. 337 má výmeru 516m2, druh pozemku orná pôda, pozemok sa nachádza v lokalite, v ktorej sa uvažuje o zástavbe.

Parcela č. 647 má výmeru 429m2, druh pozemku orná pôda, pozemok nie je určený na zástavbu z hľadiska nedostupnosti inžinierskych sietí a prístupu.

 

Parcely č. 762 o výmere 901m2 a č.767 o výmere 2466m2 sú vedené ako trvalo trávny porast, pozemok nie je určený na zástavbu z hľadiska nedostupnosti inžinierskych sietí a prístupu.

 

Pozemky sa nachádzajú vo výlučnom vlastníctve fyzickej osoby a je možné ich okamžite previesť. Cena za parc. č. 337, 647 a 762 je 35,- EUR/m2 a za parcelu č. 767 je cena 4,80 EUR/ m2.

Viac informácií na 0907980436.

  • ID: 13618
  • Zverejnené: 2022-04-22 11:43:32
  • Posledná aktualizácia: 2022-04-22 11:43:42
  • Počet zobrazení: 111