0907 980 436
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
info@zajoreality.sk

Trenčianska Teplá

Obec Trenčianska Teplá leží na strednom Považí. Už v miulosti dostala prívastok "Perla Považia". Trenčianska Teplá s miestnou časťou Dobrá a Prílesom sa nachádza v juhovýchodnej časti Ilavskej kotliny na výbežkoch Strážovských vrchov, v mieste, kde z pohoria rozsiahlou zníženinou vyteká potok Teplička. Z jednej strany obce sú lesy Strážovského pohoria, druhú stranu chotára lemuje rieka Váh. Svojou polohou sa stala obec križovatkou ciest. Obec susedí na východe s Trenčianskymi Teplicami, na severe s Novou Dubnicou, Dubnicou n/V, Nemšovou, na západe s Kľúčovým a Skalkou nad Váhom, na juhu s Opatovou n/V (dnes Trenčín). Stredom obce tečie potok Teplička a vlieva sa do rieky Váh. Krásne prostredie pri vode a lesoch je ako stvorené pre oddych. Hlavným zamestnaním obyvateľov Trenčianskej Teplej bolo poľnohospodárstvo, no na prelome storočia tu začal vyrastať priemysel. V roku 1883 bola postavená železničná stanica a začala prevádzka železnice, ktorá bola najdôležitejším faktorom pre rozvoj obce. Dominantné postavenie v obci má cukrovar. Základný kameň pre jeho výstavbu bol položený 28. septembra 1900 a 1. októbra 1901 bol odovzdaný do prevádzky. Cukrovar je počas svojho jestvovania modernizovaný tak, aby sa odstránila namáhavá fyzická práca, zvýšila výrobná kapacita a ekonomika prevádzky. V našej obci uzrelo svetlo sveta mnoho významných ľudí, ktorí sú roztrúsení po Slovensku a zahraničí. Mnohí sem prišli, aby svoj život naplnili prácou, iní sem prichádzali, aby obdivovali krásu krojov. Medzi nimi boli maliari veľkého mena Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Joža Úprka a František Podolay. Taktiež naši rodáci Štefan Straka a Ján Šandora na svojich plátnach zachytili typické osoby v kroji i krásu krajiny. V súčasnosti (ku dňu 07. 11. 2017) má obec 4160 obyvateľov, patrí medzi najväčšie obce v trenčianskom regióne. Obec má rozlohu 15,1 km2, z toho skoro polovicu územia tvorí poľnohospodárska pôda. Lesná pôda tvorí 4,0 km2, časť územia o rozlohe 0,7 km2 tvorí vodná plocha. Nadmorská výška je 224 m n. m. Najvyšším vrchom je Ostrý vrch s výškou 468 m n. m. Obec je križovatkou cestnej i železničnej dopravy, jej poloha medzi mestskými aglomeráciami dáva predpoklady na jej rozvoj ako i rast životnej úrovne. Tešíme sa z každej návštevy a všetkým, ktorí do Trenčianskej Teplej prichádzajú prajeme, aby tu prežili krásne nezabudnuteľné chvíle. ( zdroj https://www.trencianskatepla.sk/ )