0907 980 436
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
info@zajoreality.sk

NA PREDAJ | Investičný pozemok 1.418 m2 Borčice /okres Ilava/

Borčice, Slovensko

Popis nehnuteľnosti

NA PREDAJ | Investičný pozemok 1.418 m2 Borčice /okres Ilava/

Ponúkame Vám na predaj investičný pozemok nachádzajúci sa v okrese Ilava, k.ú. Borčice o výmere 1.418 m2.

Na liste vlastníctva je charakterizovaný ako Orná pôda, parcela registra „C“, umiestnený mimo zastavaného územia obce (extravilán), nachádzajúci sa v súlade so schváleným uznesením obecného zastupiteľstva v lokalite funkčne určenej ako plocha bývania – individuálna výstavba rodinných domov.

     

Ku pozemku vedie samostatná parcela – nespevnená prístupová cesta, ktorá je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a je potrebné ju vysporiadať, t.j. požiadať SPF o jej odkúpenie.

V súčasnosti v uvedenej lokalite nie sú vybudované inžinierske siete .

Cena za m2 je 52,- Eur/m2

  • ID: 10429
  • Zverejnené: 2021-05-25 19:00:53
  • Posledná aktualizácia: 2021-05-27 16:08:20
  • Počet zobrazení: 85